Overzicht

Ambtelijk opdrachtgever Mobiliteit
Utrecht, 36-40 uur per week

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Aansturing van het domein Mobiliteit
Het domein wordt aangestuurd door de domeinmanager, samen met de teamleiders en ambtelijk opdrachtgevers. De medewerkers zijn op grond van hun expertises verdeeld in acht teams, waarbij elk team wordt aangestuurd door een teamleider. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en welzijn van de medewerkers, alsmede de borging en kwaliteit van werkprocessen. Vanuit de expertiseteams worden medewerkers ingezet op de uitvoeringsprogramma’s. De inhoudelijk aansturing van de uitvoeringsprogramma’s ligt bij de vijf ambtelijk opdrachtgevers.

De dagelijkse afstemming over de voortgang vindt plaats in kernteams, die per uitvoeringsprogramma onder aansturing van de ambtelijk opdrachtgever plaatsvinden. In het kernteam hebben tevens de belangrijkste opdrachtnemers en relevante teamleiders een plaats.
Voor de uitvoeringsprogramma’s Openbaar vervoer en Knooppunten zijn wij op zoek naar een resultaatgerichte en verbindende ambtelijk opdrachtgever met ruime ervaring in de praktijk van de bereikbaarheidsopgave in het algemeen en het openbaar vervoer in het bijzonder.

Taken en verantwoordelijkheden
Vanuit je rol als ambtelijk opdrachtgever vorm je samen met de bestuurlijk opdrachtgever (een gedeputeerde) en de betrokken teamleiders de opgavedriehoek en draag je zorg voor een goed samenspel en daarbij behorende resultaten.

Wat ga je doen?
Voor de sturing vanuit het bredere perspectief (bijvoorbeeld de verbinding met aanpalende beleidsvelden) word je ondersteund door de strategen van het domein. De opgavedriehoek heeft binnen de scope van de opdracht een eigen mandaat en verantwoordelijkheid.

Je geeft inhoudelijk sturing aan de opdrachtnemers die op hun beurt een coördinerende rol vervullen op diverse deelopgaven. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door medewerkers van het Expertiseteam Openbaar Vervoer (EOV). Daarnaast wordt waar nodig gewerkt met externen.
Samen met de teamleider zorg je ervoor dat de sturing op resultaat vertaald wordt naar een procesgerichte aanpak die in balans is met de beschikbare personele capaciteit en kwaliteit. Ook draag je actief bij aan het integrale, opgavegerichte werken van de provincie. Samen met de andere ambtelijk opdrachtgevers binnen het domein bereid je integrale besluitvorming voor, en adviseer je het MT en het bestuur hoe daar integraal sturing aan te geven.
De opgave rond OV zal, naast de meer reguliere werkzaamheden vooral in het teken staan van de voorbereidingen voor een nieuwe ov-concessie(s) in 2023. De opgave rond knooppunten zal de komende jaren verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Meer concreet heb je als opdrachtgever de volgende verantwoordelijkheden:

 • Samen met de betrokken teamleider en de opdrachtnemers geef je vorm aan de overall aansturing van de programma’s Openbaar vervoer en Knooppunten en borg je de samenhang met de andere uitvoeringsprogramma’s van het domein.
 • Hierbij ben je eindverantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de programma’s OV en Knooppunten. Dit betekent sturing op de uitvoering van het concessie- en contractbeheer met onze vervoerders en sturing op de agendering van strategische onderwerpen voor nu en in de toekomst. Zo nodig treed je vanuit deze rol escalerend op.
 • Het binnen de scope van de uitvoeringsprogramma’s OV en Knooppunten nemen van strategische beslissingen met financiële gevolgen.
 • Het in overleg met de andere ambtelijk opdrachtgevers en strategen proactief signaleren van in- en externe ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanpassing of het opstellen van nieuwe programma’s.
 • Je treedt verbindend op naar de externe partners waarbij je oog hebt voor de diverse deelbelangen en dit weet te vertalen naar een gedragen resultaat binnen de kaders van onze opgave rond OV en Knooppunten.
 • Je maakt samen met de teamleider inzichtelijk welke inzet (capaciteit en kwaliteit) nodig is voor het behalen van het gevraagde resultaat op onze opgave.
 • Je zorgt samen met de teamleider voor een goede kwaliteit van de advisering over en inrichting van het bestuurlijke besluitvormingstraject.
 • Je legt met regelmaat verantwoording af over het behalen van de (tussentijdse) doelen en rapporteert tijdig op afwijkingen.
 • Je voert hiervoor voortgangsgesprekken over de scope, planning, kwaliteit en geld met de opdrachtnemers in de programma’s.
 • Vanuit je verantwoordelijkheid als opdrachtgever van het OV ben je lid van het Integraal Management Team Tram waarin ook het provinciale Trambedrijf vertegenwoordigd is. Hier worden zaken rond exploitatie, veiligheid, onderhoud en projecten van de tram integraal afgewogen en besloten.

Wat verwachten wij?
We zoeken een resultaatgerichte manager die het verschil kan maken. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen. Je bent gericht op een vernieuwende aanpak van opgaven, programma’s en projecten gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen op de korte en de langere termijn. Je hebt oog voor de integrale samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische en bestuurlijke omgeving in staat conflicterende belangen inzichtelijk te maken en kom je met oplossingen om deze te overbruggen.

Meer concreet betekent dit:

 • Wowerk– en denkniveau.
 • Minimaal 10 jaar ervaring met complexe bereikbaarheidsvraagstukken waar het ov een belangrijke rol in speelt.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als project-, proces- of programma-manager binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met ov(concessies) vanuit de positie als opdrachtgever of als opdrachtnemer.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende positie.

Daarnaast:

 • Ben je analytisch sterk en weet je vanuit de analyse snel overzicht te creëren.
 • Toon je creativiteit in de aanpak van complexe problemen.
 • Beschik je over overtuigingskracht in de context van je (bestuurlijke) omgeving.
 • Ben je actief sturend op het bereiken van resultaat binnen de meegegeven kaders.
 • Ben je politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Ben je netwerkvaardig en weet je intern en extern functioneel de verbinding te leggen.
 • Ben je functioneel en sociaal vaardig in het aansturen van de medewerkers.
 • Heb je inzicht in en ervaring met het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Wat bieden wij?
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris van maximaal € 6.199,32 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13).
 • Een Individuele Keuzebudget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Een ruime atv-regeling.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een Persoonlijk Ontwikkelbudget.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie van ambtelijk opdrachtgever? Neem dan contact op met Anton Brombacher, via telefoonnummer 06 – 52 76 95 66.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Amina Lahrouchi, adviseur werving & selectie, via telefoonnummer 06 – 25 73 59 80 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl. Of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.werkenbij.provincie-utrecht.nl/werken-bij.

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 15 oktober 2020 via het online sollicitatieformulier.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet. Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.