Overzicht

Strategisch adviseur Mobiliteit
16 uur | Den Haag

Is voor jou een actueel maatschappelijk vraagstuk met veel politiek bestuurlijk gewicht een uitdaging waar je je tanden inzet? En als dat ook nog eens gaat over hoe provincies samen met medeoverheden als gemeenten, vervoerregio’s en het rijk het openbaar vervoer van de toekomst 2040 vormgeven; dan gaan we snel met jou in gesprek over de invulling van deze rol.

Context van de resultaatopdracht
De gezamenlijke provincies werken in IPO verband op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid van provincies ten aanzien van het Openbaar Vervoer (OV) aan ambities op een viertal terreinen. Dat zijn het Toekomst Beeld Openbaar Vervoer, de Spoorordening, de gevolgen van corona op het OV en aan de afspraken als gemaakt in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB).

Met deze inzet dragen ook de gezamenlijke provincies bij aan een optimaal mobiliteits- en OV-systeem. De betekenis van het OV is onverminderd groot. Zo vraagt de urgentie in de woningbouwopgave om zekerheden ten aanzien van ontsluiting en bereikbaarheid. Het OV biedt samen met de fiets een duurzame wijze van vervoer en faciliteert zowel de verstedelijking als het behoud van openbare ruimte en groen. Daarnaast biedt met name de (internationale) trein kans om de concurrentiepositie van Nederland als onderdeel van Noordwest-Europa te verbeteren. Met snelle en aantrekkelijke internationale treinverbindingen komen belangrijke buitenlandse bestemmingen op duurzame wijze dichterbij. Als gevolg van de impact die de coronacrisis heeft op het OV leggen de gezamenlijke provincies nog meer accent op ‘spreiden en mijden’, de ontwikkelagenda om het OV aantrekkelijk te houden en de samenhang tussen OV, andere modaliteiten en inrichting van de fysieke leefomgeving.

Op basis van de benoemde ambities zal vanuit het IPO met de partners in DOVA-verband
(Decentrale OV-Autoriteiten) extra inzet worden gepleegd op de strategische advisering van de provinciale besturen en in de belangenbelangenbehartiging bij de OV-stakeholders.

Jouw opdracht
Binnen deze context werk je aan het verbeteren van het OV in het algemeen en werk je mede aan:

 • De vertaling van lessen uit corona naar OV ambities;
 • Het zekerstellen van bestuurlijke afspraken via het Nationaal OV Beraad (NOVB) ten aanzien van beschikbaarheidsvergoeding (en andere afspraken) met het rijk, aanbestedingskalender, sociale veiligheid, toegankelijkheid en Mobility as a Service (MaaS);
 • Het uitwerken van het Toekomstbeeld OV 2040 met een ontwikkelagenda, het onderzoeksprogramma 2021 en de doorontwikkeling van dit programma met oa aandacht voor knooppunten;
 • Het maken van (aanvullende) bestuurlijke afspraken over het “werken voor derden ten aanzien van spoor”;
 • De provinciale bestuurlijke standpuntbepaling op meerdere (in)formele consultaties op wetgevingstrajecten en nieuw beleid vanuit de rijksoverheid, het hoofdrailnet-concessie vanaf 2025 en exploitatiekosten Fietsparkeren bij stations.

Hiervoor weet je vanuit een proces- en projectmatige aanpak proactief de ambities/ doelen te vertalen in een bijbehorende uitvoeringsaanpak en draag je bij aan de realisatie van de ambities. Vanuit die opdracht:

 • Stuur je met de direct betrokken provinciale bestuurlijke portefeuillehouders en ambtelijke trekkers uit de provincies op de realisatie van de doelen;
 • Stel je adviezen op en ben je medeverantwoordelijk voor het inrichten en doorlopen van een succesvol proces van belangenbehartiging (o.a. bij consultaties);
 • Ben je namens de provincies de gesprekspartner voor het rijk, de VNG en andere samenwerkingspartners;
 • Organiseer je samen met de ambtelijke trekkers van de provincies de benodigde (adviserende) werkgroepen voor de doelrealisaties.

Wat heb jij als bagage?

 • WO werk- en denkniveau en kennis/achtergrond in het verbinden van de uitvoeringspraktijk met (beleids)opgaven;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in en excelleert in de vaardigheden van netwerken en samenwerken;
 • Gedegen kennis van het (regionale) OV;
 • Goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden;
 • Inlevingsvermogen en een aanpak die flexibiliteit en doortastendheid combineert;
 • Het vermogen draagvlak te creëren;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Wat bieden wij?
Je komt te werken in het team Mobiliteit: een jong- en dynamische team van 10 collega’s. Je directe collega’s werken aan de verschillende ambities van de provinciale mobiliteit verantwoordelijkheid in een resultaatgerichte informele werksfeer. Het IPO werkt opgave gestuurd met de focus op belangenbehartiging voor de twaalf provincies.
In je werk maak je “deel uit van het geheel aan IPO opgaven” en doe je je werk in samenhang met de andere IPO-opdrachten. Je inzet is gemiddeld 16 uur per week (in overleg in te delen) voor een langere periode. Het gaat om een opdracht in de zogeheten flexibele schil van het IPO. Over de vorm (bijvoorbeeld detachering) waarin de opdracht plaatsvindt maken we afspraken. De opdracht is voor jou een uitgelezen kans om ervaring op te doen met IPO als koepelorganisatie in het Haagse en tegelijkertijd onderhouden van actieve contacten met alle provincies. Tevens krijg je een kijkje de keuken van de samenwerking tussen provincies in IPO verband.

Wij bieden een flexibele werkplek in het Haagse en met het post corona werken zal met het programmateam afspraken worden gemaakt over de invulling van het hybride werken. Het verdienniveau van de opdracht is schaal 12 (voor provinciale kandidaten die op dit moment al worden bezoldigd in schaal 13 blijven de huidige arbeidsvoorwaarden in stand tijdens de detachering). Faciliteiten op het gebied van reizen en overnachten behoren tot de mogelijkheden.

Trekt de mogelijkheid je aan om bijvoorbeeld naast je huidige werk een aantal dagen per week mee te werken in de keuken van het IPO, dan zijn we op zoek naar jou! Schroom niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

Informatie
Voor informatie over de inhoud van de opdracht kun je bellen met Astrid Weij, telefoonnummer 06 48594547. Heb je vragen over het proces? Neem dan contact op met Annastasia Bisai, abisai@ipo.nl, telefoonnummer 06 40718619.

Reacties
Je brief en Curriculum Vitae kun je tot en met 15 september 2021 rechtstreeks sturen via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.